Retail

Commerciële bedrijfsontwikkeling

Een project heeft meerdere fases, waarin het accent voor de commerciële bedrijfsontwikkeling steeds ergens anders ligt: organisatie, voorbereiding, uitvoering en afronding. Maar liefst 70% van alle bedrijfsprojecten faalt als gevolg van falend commercieel management. Dat betekent in de praktijk dat doelstellingen in het geheel niet of maar ten dele worden gerealiseerd.

Queric regelt het inrichten en bewaken van projecten, zo nodig aangevuld met deskundige vakmensen, die met hun jarenlange ervaring en kennis een toegevoegde waarde zijn voor het project. Commercieel manager Bob Strebus bemiddelt tussen de partijen en houdt daarbij rekening met de belangen van alle betrokkenen.

Queric vindt de juiste balans met oog voor de mens én het resultaat. Als doener, teamspeler en bruggenbouwer.

 

Coaching en training

Coaching en training zijn effectieve manieren om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en te sturen. Sporters trainen, worden begeleid en gecoacht. Het bedrijfsleven is topsport. Professioneel coaching maakt de weg naar succes kansrijk. Iedere dag wordt er een prestatie geleverd op individueel niveau om de kwaliteit en ontwikkeling van de organisatie te verhogen. Wat goed is, wil je goed houden. Wat beter kan, daadwerkelijk verbeteren. Dat kan gaan om presentatie, interactie met anderen, assertiviteit, emoties, leiding geven of timemanagement.

Queric maakt met zijn manier van coaching patronen zichtbaar, hoorbaar en voelbaar. Hierdoor wordt het effect van het huidige gedragspatroon inzichtelijk gemaakt. Queric leert u wat het evenwicht is tussen inzicht en actie. Leren zonder doen levert weinig tastbaar resultaat op, en doen zonder inzicht is niet effectief omdat de juiste richting ontbreekt.

 

Kwaliteitsmanagement

Het verbeteren van kwaliteit is iets waar een organisatie op kan sturen. Met een professionele kwaliteitszorg optimaliseert Querc de kwaliteit van een product, dienst of organisatie in alle delen van het management van een onderneming. Kwaliteitszorg betekent immers voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de geleverde diensten en activiteiten. De waarde van kwaliteit is meetbaar, beïnvloedbaar, voelbaar en te beschermen. Personen en organisaties die bereid zijn deze kwaliteitswaarden na te streven, groeien in dienstbaarheid, welzijn, prestatie en kwaliteit. Daarmee maakt de hele organisatie een kwalitatieve ontwikkeling door.

Queric is door middel van de juiste kwaliteitszorg continu op zoek naar verbetering. Hij houdt uw organisatie scherp, is gericht op innovaties en het implementeren daarvan. Professioneel en deskundig. Met de juiste focus en beleving.

Contactgegevens

Telefoon: 06 25 22 92 42
E-mail: info@queric.nl

Copyright © 2017. Queric Automotive.

Developed by ThemeMakers